2009 yılında Haliç Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

2011 yılında, yine Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programında, İTÜ Bilişim Enstitüsü’nden de dersler alarak, yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programında Doktora eğitimine devam etmektedir.

Çeşitli çalışma gruplarıyla akademik, ürün geliştirme ve danışmanlık çalışmaları sürdürmektedir. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı bünyesinde 2018 yılı boyuncaideaport yapay zeka çalışma grubunda yer aldı, 2019 Mart ayı itibari ile deideaport Orbit çalışma gurbunda yer almaktadır.

2009 yılında Haliç Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde başladığı akademik kariyerine 2019 Şubat ayıitibari ile Bahçeşehir Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde devam etmektedir. 

http://www.ayyucekizrak.com/