2003 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

2006 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde Avrupa Birliği Hukuku üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2012 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora eğimini tamamlamıştır.

https://tr.linkedin.com/in/drbasakozanozparlak