Batuhan Akkaya Kentsel Strateji, Kadıköy Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı, TAK ve Kentsel Vizyon Platformu, Kadıköy Akademi gibi kamu, özel ve sivil sektör kurumları ile Türkiye’nin çeşitli coğrafyalarında şehircilik deneyimine sahiptir. Kentsel stratejik planlama, kentsel vizyon geliştirme, kültür öncelikli planlama, kentsel tasarım, kentsel tasarım rehberleri, yeniden işlevlendirme, sosyal etki değerlendirme, görsel ve stratejik tasarım alanında projeler yürütmektedir. İTÜ Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı ve YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Lisans programını tamamlamıştır.